Šepotem neznatelným každý den k tobě hovoří...naslouchej tomu tichu... a z lásky k sobě samému, dovol si žít pro své touhy a sny...