Inspirační psaní

Automatické psaní (channeling) mě provází životem již několik let a dodává mi velkou víru ve vlastní tvůrčí schopnosti a odvahu čelit životním výzvám.

Chtěla bych se o tento dar podělit a darovat prostřednictvím krásných veršů do Vašich životů více světla, naděje a lásky.

Poselství přichází jako odpověď na otázky, kterými se hluboko v sobě zabýváme...

Člověk s rozvinutou vnímavostí slouží jako kanál a poselství může zaznamenat.

Verše nás s láskou vedou a podporují. Našeptávají kam nás vedou naše dosavadní kroky a ukazují nám nové možnosti, které si často vůbec neuvědomujeme.

Jejich prostřednictvím můžeme začít o svém životě uvažovat v nových souvislostech.

Pokud ucítíte, že je vaše duše otevřena tomuto kouzelnému světu, v němž jsme všichni vzájemně propojeni, nechte se jimi i vy inspirovat a vést...


Každodenní úsilí - být silná a nezávislá,
tebe dosti vyčerpává, tím si můžeš být jistá!
Mnoho možností věnovat svůj láskyplný dotek a úsměv ti tak uteče
rozhodni se srdcem jak chceš naložit se svým časem tu
a po čem toužíš skutečně!

V tichu najdeš a uvědomíš si své nejkrásnější přednosti
jak můžeš pomoci mnohým kolem sebe lepší život vést
neboj se svých vlastních rozhodnutí a nových cest!

Odpovědí a lékem na všechny tvé neduhy
je dostatečné zklidnění!


Buď sama sebou
ve své přirozenosti, spontaneitě a radosti,
nesnaž se být dokonalou ženou,
raděj kráčej životem s bezstarostnou hlavou...

Dovol si vše co máš v sobě ukryté
projevovat co nejvíce to jde...
Tanči, zpívej, maluj, každý den oslavuj
prosté radosti, které tu jsou pro každého k mání
neboj se odsouzení!


Nový život se před tebou otevírá
a s otevřenou náručí tě vítá!
Otevři se naplno svobodě a volnosti
odevzdej všechny své starosti...

Přijmi konečně že není tvou náplní a úkolem
kráčet životem se shrbenými zády a se strachem
nahraď všechny svoje dosavadní povinnosti
pocitem hlubokého štěstí a radosti ze života v hojnosti!

Pochopení, že vše je tu pro tebe
a že ze všeho můžeš si dosytosti brát
nedovolí ti zůstat ve svém životě
na mrtvém bodě stát!

Láska k sobě samé a skutečné sebevědomí
přede všemi nástrahami na cestě tě ochrání
a muže tvého srdce ti do života přivábí!


Vesmírná galaxie plná kouzel
za svitu luny a hvězd
splní ti všechna tvá přání
která v hloubi srdce si neseš.

Uvolni se a nech opadnout
veškerý strach
splnění tvých nejtajnějších snů
leží na dosah.

Začni snít jako holčička
úplně stejně
jako když si byla maličká
uvěř v zázraky
a kouzelnou moc lásky
která bez nadsázky
je smyslem všeho bytí
a s každým tvým úsměvem

a laskavým slovem více sílí...


Nové světy se před tebou otevírají a vábí tvoje srdce
dovol sama sobě kráčet po cestách dosud neznámých
odpusť si všechny pochybnosti a výčitky
které neseš kvůli tomu na ramenou svých...

Vnímej všechny svoje potřeby a sny
máš v sobě dostatek energie je naplnit
svoji duši prostřednictvím toho vyživit
celá rozkvést a naplno žít!

Nezůstávej stát už ani chvíli na rozcestí
jakmile se rozhodneš
kterou cestou jít
tvůj život se od základů změní!


Každý den je plný bohatství
užívejte si jej beze všech starostí
maličkosti kolem sebe oceňujte
nikam nespěchejte.

Otevřete se vzájemné blízkosti
to vyléčí srdce ode vší úzkosti
krása ukrytá hluboko v duši
navenek nekřičí - jen někdo ji tuší.

Projasnit více své hlubiny
objevit v sobě kouzelné krajiny
úrodné pastviny a překrásná údolí
kde všeho je dostatek a nic nebolí.


Jen iluze mnoha povinností
může člověka odvrátit od volnosti
aby byl svobodný a létal jako pták
užíval si vše krásné na planetě Zemi
jenom tak...

Síla, kterou má každý v sobě,
potřebuje pro svůj rozkvět volnosti hodně...
abys mohl zesílit a naučit se za svou pravdou stát
namísto aby ses spokojil s tím někomu falešně poklonkovat!

Sebrat odvahu a jít vlastní cestou
to chce víru v sebe velkou
vykroč na ni ještě dnes
a z celého srdce své vizi VĚŘ!


Do hloubky se o druhé zajímej
jejich vnitřní hodnoty vnímej
to co každý z nás
navenek ukazuje světu
je jen malá část
ze všech našich
hluboce ukrytých darů!


Vše co žiješ, vše v co věříš
vše co má pro tebe hodnotu
uvědom si teď a tady
jaké má tvůj život klady!

Mnoho tvořivé síly
máš v sobě ukryto
uvěř v ni a uvidíš
že na co ještě dnes pomyslíš
bude ti už zítra splněno!


Roztáhni křídla a nech se unášet touhou
která z tvého srdce pramení
není na život žádný návod
co určovat by měl tvé konání
uvolni se a dovol sám sobě žít
jako by tento den byl tvůj poslední...


Možností jak naložit
se svou budoucností
máš na tisíce...
Při které ti nejvíce
zrůžoví tvé líce?
Rozhodni se srdcem
pro co chceš žít
co je tvůj sen?


Stojím tu Bože s hlavou skloněnou
v duši mám klid srdce naplněné pokorou...
S úsměvem na rtech kráčím životu vstříc
s vědomím, že není třeba chtít stále víc...

Děkuji Bože za tvoji moudrost, lásku a vedení
za to že díky tobě naučila sem se trpělivému čekání
hlubokému soucitu a odvaze, zodpovědnosti
na tom jak život můj vyvíjet bude se...

Že to zda ve jménu lásky či strachu budu jednat
výsledky mého života bude hodně ovlivňovat
děkuji za hluboký vhled a pochopení
jak důležité je vlastní síly uchopení a z celého srdce sebepřijetí!


Tvůj život je krásný
plný lásky, radosti a štěstí
užívej si vše, co tě činí šťastnou
buď ženou veselou i ráznou !

Klid přijmi jako svého učitele
který Tebe na cestě vpřed vede
nemusíš se ho bát
on ti to co stále hledáš venku
může snadno dát.


Vítězství máš na dosah
nevzdávej se a usměj se
pozitivně naladěná
velkou sílu tvůj smích a víra má
rozsviť ještě více
svoji zář a buď přirozená!


Maličko se pousmát
když nevím kudy dál...

Ten náznak radosti
ukáže cestu z nesnází
a oprostí od všech starostí!


Síla, kterou v sobě máš
zatím čeká na ten správný čas
jakmile začneš více si všímat
toho co děje se ve světě
už nebudeš moci dál klopit oči

a dělat jako že se nic neděje.

Mnoho podpory a radosti
rozdáš pak ve světě
a objevíš skrze to svoji touhu
a sílu pro pomoc celé planetě.

Láska ve Vašich srdcích
pomáhá Vám každý den
vidět v druhém
to nejlepší jen.

Mnoho podobností
podpořených sdílenou radostí
nesete si v sobě.

To co ty někdy vnímáš
je jen klamné zdání
kdy strach Tobě brání
otevřít se čisté lásce
bez souzení, hodnocení, srovnávání...


Krásný den užij si
plný sdílení a radosti
uvolni se a odevzdej
všechny své starosti.

Mnoho lásky a pozornosti
každý den se ti dostává
uvědom si tyto skutečnosti
a buď za to velmi vděčná.


Začni se více o druhé zajímat
skrze to rozjímat
o možnostech jak žít radostněji
jak darovat lidem naději!

Není třeba velkých činů
k tomu aby duše žila v míru
spíše drobné maličkosti
vyléčí srdce od bolesti
a podpoří nás v radostném bytí
beze strachu ze selhání!


Máš v sobě sílu
nebýt součástí stáda
v němž téměř každý
velmi duševně strádá...

Máš v sobě víru
a značné odhodlání
ukázat světu
co důležité je
a není vidět na povrchu
sílu nepodlehnout klamu a zdání!


Poskládej si své priority
a těm každý den dej energii
hlouposti a zbytečnosti
nebudou už více
života tvého součástí.

Jdi více do sebe
do hloubky ponoř se
v ní najdeš vše
co hledáš na povrchu
není proč více se stále snažit
a plna spěchu
dělat unáhlená rozhodnutí
která tě o čas oberou
a na zcestí odvedou.


Potěšení hluboké
máš v sobě ukryté
hledej více, hlouběji
neztrácej naději.

Nejsi jenom
schránka tělesná
i to co není na první pohled vidět zkoumej
a brzo budeš kvést jako orchidej.

Bohatství na mnoha úrovních
můžeš odhalovat
není třeba se bát
ani vztekat.

V klidu a pokoji rozjímat
o naději pro mnohé kolem nás
kterým není dovoleno
radovat se, smát!


Výsledkem celého
tvého dlouhého snažení
je vše co teď začíná
odměna na Tebe čeká veliká!

Síla, radost a láska
z hloubi duše
srdce tvé
už se dočkat nemůže.

Všechno o čem si snila
v těch nejtajnějších snech
splní se ti už brzy
nech všemu volný průběh.

Buď odvážnou, laskavou
ženou plnou odhodlání...
...když se chce všechno jde
jen konat se musí trpělivě
a s vírou co vše uzdravuje!


Radostí a láskou zářící
dvě bytosti za ruce se držící
milující bez podmínek
žijící teď a tady
nikoli ze vzpomínek.

Nebesa jim k tomu hrají
andělské melodie
dušičky uvnitř plesají
z toho slavnostního reje.

Protože moc dobře tuší
že nastal čas
kdy už nemusí se bát
stačí jen naplno
z celého srdce milovat!


Stále nové cíle si dáváš
tolik toho zvládáš
samu sebe ocenit za vše
je velice důležité pro tebe.

Prostřednictvím ocenění
a svých talentů přijetí
dojde konečně
k hlubokému zklidnění
a prostých radostí
si každý den užívání!


Špatným tvým zvykem
je spoléhání se na ostatní
ty jim často podléháš
svoji pravdu prosadit se bojíš
snadno se vzdáš svých hlubokých přání
v prospěch jiných...

Davem vláčená bahnem
bez náznaku vlastní vůle a skutků!


Potřeba kterou ve vztahu vyhledáváš
je dostatek volnosti
pro tvoření v radosti
nikdo by ti neměl bránit
svůj prostor mít a ten si chránit
bez zásahu ostatních.

Omezování tebe dusí
nesnášíš když ti někdo říká
co se musí...

Přijmout svoje potřeby
a sama za ně se postavit
nehrát si na domácí puťku
to ti radost nepřinese vskutku!


Maluj, maluj, maluj
a hrej si ty jako dítě si
šiř radost do všech stran
jen tak najdeš co hledáš.

Maluj venku,  maluj
stromy, trávu, květiny
uplynou v mžiku hodiny
a ty budeš velmi šťastná!

Bez velkých ambicí
buď láskou
všem lidem přející!


Každý den můžeš cokoli konat
nauč se o tom rozhodovat
sílu větší získáš skrze to
nebudeš nikdy litovat ničeho
neboj se vlastních rozhodnutí
to chyba jít si za svým není!


Síla tvá je v mateřství
to všichni kolem tebe
už dávno ví
jen ty jediná
bráníš se tomu.

Sen v hloubi duše tvé
je sen o velké rodině
ty si na něj zapomněla
svými ambicemi
ho nahradila
radost z vlastního tvoření
by ti neměla bránit

děti mít.

Společně až tvořit budete
zpívat si u toho budete
a ty budeš mnohem šťastnější
neboj se děti mít!

Pečuj o sebe s láskou
každý den
raduj se z nových objevů
už brzy se naplní až po okraj
všechny tvé touhy
z dávných snů.

Čtení tě na duchu
velmi obohacuje
je to pro tebe způsob
jeden z nejkrásnějších
jak svůj volný čas ráda trávíš.

Vybírej si knihy
o lásce a odvaze
ty tě budou nejlépe inspirovat
v tvé přirozené povaze
aby si mohla dát
volný průchod svojí vášni
ta tě zkrášlí v ženu
jak z románu o Angelice!


Tvoř jako když
láva z Matky Země vytéká
buď u toho pravdivá a živelná
venku buď jako vítr
raduj se ze svého pohybu
obdivuj život kolem sebe
to vyléčí Tebe!


Vše čemu si doteď čas
a své úsilí věnovala bylo potřeba
aby sis své schopnosti
a silné stránky uvědomila.

Nejsi rváč ani obchodnice
to ti neudělá radost více
nežli rozzářené líce
tvých ratolestí.


Výživa je něco jako zdroj
z níž čerpáme energii
pro nás tak důležitou...

Lehké, svěží jídlo dopřej sobě
po něm nebude ti hučet v hlavě!

Plná elánu a nadšení
máš schopnost proměnit
všechny tvé touhy a sny
ve skutečně prožívané radosti!


Lidé jako ty
maso nepotřebují
protože sílu jim nedává maso
ale jejich přesvědčení.

Lidé kteří maso jedí
příliš budoucnost neřeší
a proto hřeší...

Zvířata kolem nás
jsou tu pro radost naši
není jejich úlohou
skončit na talíři!


Cukr je velkým nepřítelem lidí
protože díky jeho konzumaci nevidí
kolik mají v životě možností
jak jednoduše žít beze všech starostí!


Společně vy můžete
dělat toho mnoho
je to větší zábava
než hobby pro jednoho.

Tančit, smát se, cestovat
ze života se radovat
nové světy objevovat
s lidmi se seznamovat
krásou těla i ducha se kochat
ničeho nelitovat.

Sportovat, malovat, zpívat
z knih si předčítat
odpočívat!


Miluj sebe, miluj své blízké
takové jací jsou
nechtěj je jiné.

Oni tebe vedou
k láskyplnému sebepřijetí
skrze pochopení
samu sebe ti zrcadlí.

Vše co si v sobě popřela
a vidět a žít to nechtěla!


Názory v tvojí mysli
často ti nedovolují konat
co by sis přála...

Narovnej záda - co máš ráda?
buď odvážná dáma
a dělej jen to v co věříš
a je to tvůj sen!


Nevzdávej se vlastní síly
nesnaž se chovat jako jiní
moudrost tvých vlastních rozhodnutí je veliká
pochop konečně že si jedinečná!


Andělé tebe chrání
každý den tě vedou
krůček po krůčku
za tvým posláním
důvěřuj jejich vedení
a užívej si den
bez bojování!


Všechna práva vyhrazena.  Kristýna Nedorostová 2017

Kristyna Nedorostova ©2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!