Žena ve své síle (a zranitelnosti)

17.06.2018

Verše přijaté channelingem mohou ukázat směr a dodat sílu i odvahu všem ženám s něžnou duší, které touží být více ve své síle a pravdivé sami k sobě...

Milující žena jsi
plná něhy, plná krásy...
Neboj se být něžnou i navenek
ukázat lidem kolem sebe
co je skutečně hluboký cit
neseš ve svém srdci na mnohé bolesti lék!

Projevuj se autenticky
tak jak cítíš to ve svém srdci
i sdílením mnohých svých bolestí
můžeš ukázat že jsi plná křehkosti!

Všichni kolem tebe mají pochopení
i pro tvé nemoudré chování
ukaž jim i své já které je dětské a naivní
neboj se že pozbydeš v jejích očích úcty a hodnoty!

Není třeba snažit se být někým jiným
než pro co si se zrodila
otevři se a raduj ze všeho
v čem si doposud své duši bránila!

Krása a tvé jedinečné vlastnosti
spočívají v přijetí vlastní křehkosti
silná ano, ale duchem, svojí vírou, sluchem!

Otevření se a citů projevení - jejich odhalení
prudké okouzlení všech přítomných vyvolá
a velkou sílu jim do života dá!

Jedinečnou tvojí vlastností
je především něha a péče
kterou projevuješ každý den svým nejbližším...

Šíříš radost kolem sebe
to je velkou zásluhou tvojí a nadáním
díky tobě se mnozí uzdraví a půjdou vstříc svým snům a poslání!

Dovol si svoji křehkou náturu
ukazovat i navenek celému světu...
jsi křehoučká, jemná květina
dopřej si ženskosti i navenek dosyta
síla tvá je i v krásném zevnějšku
který tě podporuje a světu kolem tebe ukazuje kým jsi...

Dovol si být krásná, nádherná
to sebevědomí ti hodně přidá
pečuj o sebe s láskou a radostí
a nedopusti aby ti někdo radost z krášlení
svými připomínkami zprotivil!

Rozvíjej především klid a rozvahu
mírnou láskyplnou povahu
která léčí mnohá bolestivá zranění
každého svojí moudrostí ukonejší...

Je to klíčová pro tebe esence
cítit radost, volnost a své srdce
Užívej si prostých radostí,
bez náročných tužeb a s tím spojených povinností!

Neboj se žít život jako z románů plný splněných snů!
Uvolni se do své krásné ženské přirozenosti
plné lásky, něhy, vášnivosti
odevzdej nebesům všechny své pochybnosti
a užívej si péče manžela dosytosti!