O mně


Abych mohla začít v životě prožívat to co pro sebe vnímám jako skutečně hodnotné a důležité, musela jsem se naučit nevyčítat, nehodnotit a přestat se cítit jako oběť okolností.

Uvědomit si plnou zodpovědnost za to jak se budou vyvíjet mé vztahy, co budu umět a jak se budu v životě cítit. Pochopit, že není zapotřebí vše v životě vybojovat tvrdohlavostí a silou. Přijmout závislost na Zdroji, důvěřovat mu a oddat se tomu co chce mým prostřednictvím projevit.

To co je pro náš život stěžejní si neseme v sobě od narození, jen to většinou zapomínáme hledat uvnitř nás samých a necháváme se až příliš ovlivňovat tím čemu věří a jak žijí lidé kolem nás...

Proto z celého srdce obejmi sebe a dovol si prožívat své dávné touhy a sny bez pocitů viny a strachu z odsouzení.