O mně


Abych mohla začít v životě prožívat to, co pro sebe vnímám jako skutečně hodnotné a důležité, musela jsem se naučit nevyčítat, nehodnotit a přestat se cítit jako oběť okolností.

Uvědomit si, že záleží především na mně jak se budou vyvíjet mé vztahy, co budu umět a jak se budu v životě cítit. Přijmout plnou závislost na Zdroji, důvěřovat mu a oddat se tomu co chce mým prostřednictvím projevit.

Pochopit, že není zapotřebí vše v životě vybojovat tvrdohlavostí a silou.

To co je pro náš život stěžejní si neseme v sobě od narození, jen to většinou zapomínáme hledat uvnitř nás samých...

  ...s láskou a pokorou...