O mně

Jmenuju se Kristýna Nedorostová a žiju se svojí rodinou v Brně.

Vystudovala jsem oděvní návrhářství a později evropskou etnologii na Masarykově univerzitě.

V průběhu let jsem se jako dobrovolník spolupodílela na výrobě dřevěných dětských prolézaček a pod záštitou brněnské Vesněnky s.r.o. vytvořila vzdělávací kurzy pro dospělé.

V současné době jsem lektorkou individuálních tvůrčích kurzů a společně s mužem provozujeme internetový obchod Naturaliter s drahými kameny, zlatnickým nářadím a výtvarnými potřebami.

Od mládí se zajímám o oblast sebepoznání a astrologii a díky hlubšímu pochopení souvislostí se postupně učím, jak jít životem s větší lehkostí a klidem.

Abych mohla začít v životě prožívat to, co pro sebe vnímám jako skutečně hodnotné a důležité, musela jsem se naučit nevyčítat, nehodnotit a přestat se cítit jako oběť okolností.

Uvědomit si, že záleží především na mně jak se budou vyvíjet mé vztahy, co budu umět a jak se budu v životě cítit. Přijmout plnou závislost na Zdroji, důvěřovat mu a oddat se tomu co chce mým prostřednictvím projevit. Pochopit, že není zapotřebí vše v životě vybojovat tvrdohlavostí a silou a otevřít se vědomí, že vše má svůj čas. To co je pro náš život stěžejní si neseme v sobě od narození, jen to většinou zapomínáme hledat uvnitř nás samých...

V tomto směru mi velmi pomohlo automatické psaní. Díky otevření tohoto daru, jsem si začala být mnohem více vědomá sama sebe a vlastností, které jsem do té doby přehlížela, neuvědomovala si je nebo jim nedávala žádný prostor se projevovat. Získala jsem nad svým životem větší nadhled a došla k pochopení, že vše co se nám děje je proto, abychom se naučili větší lásce a odpuštění. K sobě i mezi sebou navzájem, k veškerému životu...

Ráda trávím čas se svými blízkými, čtu, tančím a miluji volnost a přírodu.